اکتیو ,بهره ,شبانه روزی ,جاری شبانه

به طور طبیعی ذهن انسان برای بهره گیری از پتانسیل خود از دو مفهوم بهره می برد: ذهن اکتیو و ذهن پرواکتیو .


ذهن اکتیو برای فعالیتهای جاری شبانه روزی مورد بهره برداری قرار می گیرد و اگر بخواهیم با تقسیم بندی راسل ایکاف به آن نگاه کنیم ، می توانیم بگوئیم که ذهن اکتیو مرکز فعالیت و کار با داده ها و اطلاعات جاری شبانه روزی است و ذهن پرواکتیو مخزن نگهداری دانش و خرد است . 

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : مدیریت کسب و کار
برچسب ها : اکتیو ,بهره ,شبانه روزی ,جاری شبانه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : ذهن Active و ذهن Proactive