صورت ,مدیر عامل ,ریزی پروژه ,برنامه ریزی ,جایگاه برنامه

در طول دوران کاری ام در شرکتهای مختلف به این نتیجه رسیدم که اکثر شرکتها و سازمانهای ما هنوز نمی دانند که جایگاه برنامه ریزی پروژه به چه صورت هست ! چند سال پیش قرار بود برای یکی از فرآیندهای تولید ، تجهیزات مهمی خریداری شود و خوب به تبع آن کارهای زیادی  به صورت زیرساختی در داخل شرکت  می بایست صورت می گرفت. هر از چند گاهی مدیر عامل مراتب انجام کار را پیگیری می نمود و تقریباً اکثر مدیران مرتبط سردرگم می شدند که چکار کنند مدیرعامل را قانع کنند و فشار به کارشناسان زیرمجموعه برای تهیه اطلاعات بیشتر و بیشتر می شد ! موقع ارائه این گزارشات تناقض های زیادی در اطلاعات دیده می شد ! و همین مسئله باعث شد مدیر عامل به صورت هفتگی ، موارد مربوط به آن را صورتجلسه کرده تا مسئولیت های هر واحد را مشخص کند ! 

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : مدیریت کسب و کار
برچسب ها : صورت ,مدیر عامل ,ریزی پروژه ,برنامه ریزی ,جایگاه برنامه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : جایگاه برنامه ریزی پروژه