کرده ,احساسات ,خسارت جانی ,کنید ببینید ,فراموش کرده

اگر دقت کرده باشید انسانها مسائلی را خوب به خاطر می سپارند که به نحوی بر احساسات آنها تاثیر گذاشته است . به خاطرات خوب و بد خودتان مراجعه کنید می بینید که بسته به میزان نوع و میزان تاثیر بر احساسات ، جزئیات یادتان می آید ! به عنوان مثال شما به عروسی ها و مراسم های ختم زیادی رفته اید ، لیکن فقط آنهایی که به نحوی احساسات شما را درگیر کرده اند ، در خاطرتان باقی مانده و بسیاری از آنها را به کلی فراموش کرده اید ! حتی فراموش کرده اید که  مکان عروسی یا مجلس ختم کجا بوده است ! یا در مثالی دیگر فکر کنید ببینید چرا تصادف های بدون خسارت جانی (اکثراً داخل شهر ) را اغلب فراموش کردید ، لیکن تصادفاتی که شدت و حدت آنها زیاد بوده و خسارت جانی داشته اند را هنوز در خاطر خود دارید ! یا فکر می کنید چرا وقتی به خوردن گوجه سبز با نمک فکر می کنید ، آب دهانتان راه می افتد ! فکر کنید ببینید از مطالب دوره دانشگاه ،چه چیزهایی را به یاد می آورید؟! و چرا؟

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : مدیریت کسب و کار
برچسب ها : کرده ,احساسات ,خسارت جانی ,کنید ببینید ,فراموش کرده
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : تجربه من در یادگیری معانی کلمات انگلیسی